converter gnet hhd 120g 20 ab
converter-1-soi-10-100-hhd-110g-20-a-b.jpg
converter-gnet-hhd-120g-20-1-soi-quang.jpg
converter-10-100-1-soi-quang.jpg
nguon-converter-hhd-110g-20-a-b.jpg
converter-hhd-110g-20.jpg

Converter quang Gnet HHD-110G-20 A/B 10/100Mbps

Giá: 550.000
Thị trường: 650.000
Tiết kiệm: 100.000 (15%)

ĐẶT HÀNG NHANH
(Đặt mua hàng nhanh, giao hàng toàn quốc)