Bảng báo giá cáp quang Singlemode, Multimode năm 2020

1427 lượt xem Đăng Bảng giá camera quan sát

Cáp quang là một phần của ngành viễn thông và có lẽ không thể thiếu trong hiện tại và tương lai khi mà hầu như các lĩnh vực đều ứng dụng chúng vào cơ sở vật chất và hạ tầng mục đích là làm cho công việc được tốt hơn.

Bảng báo giá cáp quang Singlemode, Multimode năm 2020
Bảng báo giá cáp quang Singlemode, Multimode năm 2020

Cáp quang nói chung và cáp quang singlemode, cáp quang multimode nói riêng đã giải quyết triệt để mọi nhược điểm mà cáp đồng truyền thống và ngày càng được giới kỹ thuật và thi công ưa dùng. Chính vì nhu cầu của thị trường ngày càng tăng cao nên có rất nhiều khách hàng muốn tham khảo về giá các sản phẩm cáp quang.

Chính vì vậy mà camerathuduc.net sẽ mang tới bạn đọc Bảng báo giá cáp quang Singlemode và Multimode chi tiết cho từng loại cáp quang hiện đang có mặt trên thị trường Việt Nam:

STT TÊN SẢN PHẨM HÃNG SẢN XUẤT ĐƠN GIÁ/MÉT
I DÂY THUÊ BAO QUANG FTTH (CÁP QUANG FTTH)
1 Dây thuê bao quang FTTH 1FO  (1 sợi, 1 core) ống chặt M3, Postef, Sacom, Focal…  1.100
2 Dây thuê bao quang FTTH 2FO  (2 sợi, 2 core) ống chặt M3, Postef, Sacom, Focal…  1.600
3 Dây thuê bao quang FTTH 2FO  (2 sợi, 2 core) ống lỏng M3, Postef, Sacom, Focal…  2.500
4 Dây thuê bao FTTH 4FO (4 sợi, 4 core) ống lỏng M3, Postef, zincom, Focal…  3.500
5 Cáp quang 4Fo luồn cống ngoài trời Vinacap, Zincom, Postef, Sacom … 5500
II CÁP SINGLE MODE QUANG 8 SỢI (8 FO, 8 CORE)
1 Cáp quang cống single mode phi kim loại 8 sợi (8 core, 8FO) Vinacap, Postef, M3, Zincom…  8.500
2 Cáp quang cống kim loại single mode 8 sợi (8 core, 8FO), loại chôn trực tiếp Vinacap, Postef, M3, Zincom…  12.900
3 Cáp quang treo single mode phi kim loại 8 sợi (8 core, 8 FO) Vinacap, Postef, M3, Zincom…  9.500
4 Cáp quang treo single mode kim loại 8 sợi (8 core, 8FO) Vinacap, Postef, M3, Zincom…  13.900
III CÁP SINGLE MODE QUANG 12 SỢI (12 FO, 12 CORE)
1 Cáp quang cống  phi kim loại 12 sợi (12 core, 12FO) Vinacap, Postef, M3, Zincom…  9.800
2 Cáp quang cống kim loại  12 sợi (12 core, 12FO), loại chôn trực tiếp Vinacap, Postef, M3, Zincom  13.500
3 Cáp quang treo phi kim loại 12 sợi (12 core,12FO) Vinacap, Postef, M3, Zincom  10.800
4 Cáp quang treo  kim loại 12 sợi (12core, 12FO) Vinacap, Postef, M3, Zincom  14.500
IV CÁP SINGLE MODE QUANG 16 SỢI (16 FO, 16 CORE)
1 Cáp quang cống phi kim loại 16 sợi (16 core, 16FO) Vinacap, Postef, M3, Focal…  11.500
2 Cáp quang cống kim loại 16 sợi (16 core, 16FO), loại chôn trực tiếp Vinacap, Postef, M3, Focal  14.500
3 Cáp quang treo phi kim loại 16 sợi (16 core,16FO) Vinacap, Postef, M3, Focal  12.800
4 Cáp quang treo kim loại 16 sợi (16core, 16FO) Vinacap, Postef, M3, Focal  15.500
V CÁP SINGLE MODE QUANG 24 SỢI (24 FO, 24 CORE)
1 Cáp quang cống phi kim loại 24 sợi (24 core, 24FO) Vinacap, Postef, M3, Zincom  12.500
2 Cáp quang cống kim loại  24 sợi (24 core, 24FO), loại chôn trực tiếp Vinacap, Postef, M3, Zincom  15.800
3 Cáp quang treo phi kim loại 24 sợi (24 core,24FO) Vinacap, Postef, M3, Zincom  13.800
4 Cáp quang treo kim loại 24 sợi (24core, 24FO) Vinacap, Postef, M3, Zincom  16.500
VI CÁP SINGLE MODE QUANGG 32 SỢI (32 FO, 32 CORE)
1 Cáp quang cống phi kim loại 32 sợi (32 core, 32FO) Vinacap, Postef, M3, Sacom  15.500
2 Cáp quang cống kim loại  32 sợi (32 core, 32FO), loại chôn trực tiếp Vinacap, Postef, M3, Sacom  18.500
3 Cáp quang treo phi kim loại 32 sợi (32 core,32FO) Vinacap, Postef, M3, Sacom  17.500
4 Cáp quang treo kim loại 32 sợi (32core, 32FO) Vinacap, Postef, M3, Sacom  19.500
VII CÁP SINGLE MODE QUANG 48 SỢI (48 FO, 48 CORE)
1 Cáp quang cống phi kim loại 48 sợi (48 core, 48FO) Vinacap, Postef, M3, Zincom  21.500
2 Cáp quang cống kim loại 48 sợi (48 core, 48FO), loại chôn trực tiếp Vinacap, Postef, M3, Zincom  23.500
3 Cáp quang treo phi kim loại 48 sợi (48 core,48FO) Vinacap, Postef, M3, Zincom  22.800
4 Cáp quang treo kim loại 48 sợi (48core, 48FO) Vinacap, Postef, M3, Zincom  25.500
VIII CÁP SINGLE MODE QUANG 64 SỢI (64 FO, 64 CORE)
1 Cáp quang cống  phi kim loại 64 sợi (64 core, 64FO) Vinacap, Postef, M3, Focal  liên hệ
2 Cáp quang cống kim loại 64 sợi (64 core, 64FO), loại chôn trực tiếp Vinacap, Postef, M3, Focal  liên hệ
3 Cáp quang treo phi kim loại 64 sợi (64 core,64FO) Vinacap, Postef, M3, Focal  liên hệ
4 Cáp quang treo  kim loại 64 sợi (64core, 64FO) Vinacap, Postef, M3, Focal  liên hệ
IX CÁP SINGLE MODE QUANG 72 SỢI (72 FO, 72 CORE)
1 Cáp quang cống  phi kim loại 72 sợi (72 core, 72FO) Postef, M3, Zincom, Sacom  liên hệ
2 Cáp quang cống kim loại  72 sợi (72 core, 72FO), loại chôn trực tiếp Postef, M3, Zincom, Sacom  liên hệ
3 Cáp quang treo  phi kim loại 72 sợi (72 core,72FO) Postef, M3, Zincom, Sacom  liên hệ
4 Cáp quang treo kim loại 72 sợi (72core, 72FO) Postef, M3, Zincom, Sacom  liên hệ
X CÁP SINGLE MODE QUANG 96 SỢI (96 FO, 96 CORE)
1 Cáp quang cống  phi kim loại 96 sợi (96 core, 96FO) Zincom, Vinacap, Postef, Sacom  liên hệ
2 Cáp quang cống kim loại 96 sợi (96 core, 96FO), loại chôn trực tiếp Zincom, Vinacap, Postef, Sacom  liên hệ
3 Cáp quang treo phi kim loại 96 sợi (96 core,96FO) Zincom, Vinacap, Postef, Sacom  liên hệ
4 Cáp quang treo kim loại 96 sợi (96core, 96FO) Zincom, Vinacap, Postef, Sacom  liên hệ

Bảng báo giá cáp quang treo ADSS

TT TÊN SẢN PHẨM HÃNG SẢN XUẤT ĐƠN GIÁ/MÉT
I CÁP ADSS KV 50  
1 Cáp quang ADSS 12Fo KV50 M3-Viettel, Vinacap,  Postef, Focal, Sacom, Zincom 11.110
2 Cáp quang ADSS 24Fo KV50 M3-Viettel, Vinacap,  Postef, Focal, Sacom, Zincom 15.400
3 Cáp quang ADSS 30Fo KV50 M3-Viettel, Vinacap,  Postef, Focal, Sacom, Zincom 17.380
4 Cáp quang ADSS 36Fo KV50 M3-Viettel, Vinacap,  Postef, Focal, Sacom, Zincom 19.360
II CÁP ADSS KV 100  
1 Cáp quang ADSS 12Fo KV100 M3-Viettel, Vinacap,  Postef, Focal, Sacom, Zincom 13.310
2 Cáp quang ADSS 24Fo KV100 M3-Viettel, Vinacap,  Postef, Focal, Sacom, Zincom 17.600
3 Cáp quang ADSS 30Fo KV100 M3-Viettel, Vinacap,  Postef, Focal, Sacom, Zincom 19.580
4 Cáp quang ADSS 36Fo KV100 M3-Viettel, Vinacap,  Postef, Focal, Sacom, Zincom 21.780
5 Cáp quang ADSS 48Fo KV100 M3-Viettel, Vinacap,  Postef, Focal, Sacom, Zincom 25.300
6 Cáp quang ADSS 72Fo KV100 M3-Viettel, Vinacap,  Postef, Focal, Sacom, Zincom 34.650
7 Cáp quang ADSS 96Fo KV100 M3-Viettel, Vinacap,  Postef, Focal, Sacom, Zincom 46.200
III CÁP ADSS KV 200
1 Cáp quang ADSS 12Fo KV200 M3-Viettel, Vinacap,  Postef, Focal, Sacom, Zincom 16.830
2 Cáp quang ADSS 24Fo KV200 M3-Viettel, Vinacap,  Postef, Focal, Sacom, Zincom 21.120
3 Cáp quang ADSS 30Fo KV200 M3-Viettel, Vinacap,  Postef, Focal, Sacom, Zincom 23.100
4 Cáp quang ADSS 36Fo KV200 M3-Viettel, Vinacap,  Postef, Focal, Sacom, Zincom 25.300
5 Cáp quang ADSS 48Fo KV200 M3-Viettel, Vinacap,  Postef, Focal, Sacom, Zincom 28.930
6 Cáp quang ADSS 72Fo KV200 M3-Viettel, Vinacap,  Postef, Focal, Sacom, Zincom 37.950
7 Cáp quang ADSS 96Fo KV200 M3-Viettel, Vinacap,  Postef, Focal, Sacom, Zincom 50.050
IV CÁP ADSS KV 300
1 Cáp quang ADSS 12Fo KV300 M3-Viettel, Vinacap,  Postef, Focal, Sacom, Zincom 18.810
2 Cáp quang ADSS 24Fo KV300 M3-Viettel, Vinacap,  Postef, Focal, Sacom, Zincom 23.100
3 Cáp quang ADSS 30Fo KV300 M3-Viettel, Vinacap,  Postef, Focal, Sacom, Zincom 25.300
4 Cáp quang ADSS 36Fo KV300 M3-Viettel, Vinacap,  Postef, Focal, Sacom, Zincom 27.280
5 Cáp quang ADSS 48Fo KV300 M3-Viettel, Vinacap,  Postef, Focal, Sacom, Zincom 30.910
6 Cáp quang ADSS 72Fo KV300 M3-Viettel, Vinacap,  Postef, Focal, Sacom, Zincom 40.700
7 Cáp quang ADSS 96Fo KV300 M3-Viettel, Vinacap,  Postef, Focal, Sacom, Zincom 53.350
V CÁP ADSS KV 500
1 Cáp quang ADSS 12Fo KV500 M3-Viettel, Vinacap,  Postef, Focal, Sacom, Zincom 35.200
2 Cáp quang ADSS 24Fo KV500 M3-Viettel, Vinacap,  Postef, Focal, Sacom, Zincom 39.600
3 Cáp quang ADSS 30Fo KV500 M3-Viettel, Vinacap,  Postef, Focal, Sacom, Zincom 41.800
4 Cáp quang ADSS 36Fo KV500 M3-Viettel, Vinacap,  Postef, Focal, Sacom, Zincom 44.000
5 Cáp quang ADSS 48Fo KV500 M3-Viettel, Vinacap,  Postef, Focal, Sacom, Zincom 43.850
6 Cáp quang ADSS 72Fo KV500 M3-Viettel, Vinacap,  Postef, Focal, Sacom, Zincom 57.200
7 Cáp quang ADSS 96Fo KV500 M3-Viettel, Vinacap,  Postef, Focal, Sacom, Zincom 68.750

Lưu ýBảng báo giá cáp quang Singlemode, Multimode trên đây chỉ mang tính chất tham khảo được tính theo đơn vị 1 mét, giá có thể thay đổi tăng giảm tùy thời điểm, hãng sản xuất. Quý khách hàng có nhu cầu mua cáp quang vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Hotline: 0973931345 để nhận được giá tốt nhất.

5/5 - (6 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.